Dodatek ke službám

 • Cena balíčků fotografických služeb nezahruje náklady na tisk výsledných fotografií. Po individuální dohodě lze zařídit tisk dle ceníků partnerských dodavatelů.
 • Ceny balíčků nezahrnují dopravu na smluvené místo focení.
 • Rezervace daného termínu je závazná a splatná při přijetí rezervace. Detaily o výši rezarvace naleznete zde.
 • Balíčky fotografických služeb jsou sestaveny napevno.
 • Samotné focení (mimo balíčky svateb) má plovoucí časový rámec, protože preferuji komfort, který vede k vyšší kvalitě fotografií.
 • Vyúčtování za fotografické služby je splatné při předání hotového díla, pokud nebude dohodnuto jinak.

Dodatek k fotografiím

 • Surové fotografie ve formátu *.NEF, či neupravené *.JPEG neposkytuji k následnému zpracování jinou osobou.
 • Také nejsou poskytovány "znehodnocené" nebo jinak kvalitativně nevyhovující snímky.
 • Nabízí se možnost náhledu a výběru již vytřídených fotografií.
 • Doba zpracování díla (portrétní fotografie, rodiny, ...) je pouze orientační (odhadem od 4-8 týdnů ode dne výběru fotografií pro finální zpracování).
 • Doba zpracování svatebních fotografií se pohybuje dle vytíženosti (od 6-12 týdnů ode dne výběru fotografií pro finální zpracování).
 • Každá fotografie, která je vyžádána k úpravě na rámec stanoveného počtu, se účtuje poplatkem 50 Kč/ks.
 • Fotograf si vyhrazuje právo na zahrnutí výsledných fotografií do galerie, která je umístěna na tomto webu a FB stránkách (bez tagování obličejů se jmény, místa..., budou použity pouze jména fotografovaných osob). To vše po předaní výsledného díla.

Obecně

 • Na místo, které je dohodnuto za účelem focení, se doprapravuji sám.
 • Doprava po Opavě a okolí o rádiusu 20km je zdarma.
 • Doprava do vzdálenosti 50km činí cena dopravy 400kč.
 • Doprava více než 50km činí cena dopravy 700kč.